Obůrka Lány - naučná stezka
Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

V roce 2006 jsme vybudovali naučnou stezku, která návštěvníky provede po 4km okruhu, který je doplněn informačními cedulemi, jež obsahují fotografie z obory a informace o ochraně přírody v CHKO Křivoklátsko. Součástí naučné stezky je i obůrka pro zvěř s vyhlídkou a relaxační zónou.

Na naučné stezce jsou připraveny zajímavé informační tabule, které Vám představí zvěř, se kterou budete mít možnost se setkat a také přírodní prostředí, které už po staletí slouží zejména k chovu lesní zvěře.

Samotná ukázková část obory má ojedinělou vyhlídku, ze které je možno pozorovat zvěř při absolutně přirozeném způsobu života. Přejeme si, aby se zde i Vám podařilo v klidu, pohodě a radosti zažít hezké a neopakovatelné okamžiky.

Obůrka Lány - naučná stezka